Evalueringer Årsmøde 2012

Tak for jeres bidrag til evaluering af årsmødet 2012.
Seb Lee Delisle var et hit, næsten alle havde ham på listen over de tre bedste ting på årsmødet.
Stedet var populært, både beliggenhed, omgivelser og maden fik gode karakterer. (Vi har derfor bestilt Severin igen den 30.31. maj 2013)
Der var en del der udtrykte ønske om flere hovedtalere ligesom de parallelle faglige forløb blev nævnt som noget vi skulle bevare/udvikle.
Muligheden for indsigt i hvordan de andre akademiers griber tingene an vurderes af mange som en væsentlig del af årsmødet.
Under rubrikken “Ting du savnede på dette årsmøde” blev nævnt forskelligt, men det svar der gik igen flest gange var: “Københavnerne”.