Generalforsamling 2017

Nu har vores ledere meddelt at deres årsmøde afholdes den 27. september.

Når vi kender tidsplanen indkalder vi til generalforsamling i tilknytning til dette årsmøde.

rettet:  Se ovenfor