Generalforsamling 29 okt 2017

Indkaldelse til generalforsamling.

Bestyrelsen har skønnet at det annoncerede program for årsmødet og meldingen om at mange deltagere transporteres i fælles bus til og fra Viby gør det umuligt at afholde generalforsamlingen på denne dag.

Derfor indkaldes hermed til generalforsamling i Multimediedesignerlærerforeningen
søndag, den 29. oktober Kl 13:00.på  Ålegården 2-4, Kolding.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Der er allerede indkommet to modsatrettede forslag til dagsordenens punkt d:

  1. Opløsning af foreningen   (red. Dette forslags gennemførelse kræver en efterfølgende urafstemning)
  2. Under henvisning til Ledernetværket for multimediedesigneruddannelsens meddelelse om ikke at ville sende undervisere  til foreningens årsmøde pålægges bestyrelsen at arbejde for vedtægternes §2 stk 2 gennem lokale arrangementer flere steder i landet. Samtidigt pålægges bestyrelsen under vedtægternes §2 stk 5 at påbegynde en sammenlignende undersøgelse af medlemmernes løn og arbejdsvilkår nu 4 år efter OK13.